Strona główna
Lifestyle
Tutaj jesteś

Jakie możliwości zapewnia turystyka kulturowa?

25 września 2020

Turystyka niejedno ma imię. W ramach turystyki można wyróżnić bardzo różne jej formy. Poszczególne pozwalają na spędzanie wolnego czasu w odmienny sposób. Warto jest decydować się na takie formy turystyki, które są odpowiednio dopasowane do oczekiwań.

Jakie typy turystyki można wyróżnić?

Do najważniejszych typów turystyki można zaliczyć:
– wypoczynkową,
– kwalifikowaną,
– zdrowotną,
– religijną,
– kulturową.
Jedną z najstarszym form turystyki jest turystyka kulturowa. Znaczna część współczesnych wycieczek turystycznych i kulturowych to ulubiony sposób spędzania wolnego czasu przez miliony turystów. Obecnie nie jest to rodzaj turystyki, który jest bardzo elitarny, co miało miejsce jeszcze kilka dekad temu. Współcześnie jest to znacznie szersze pojęcie, które związane jest między innymi z wyjazdami edukacyjnymi, czy podróżami mającymi na celu zapoznanie się z określonymi, regionalnymi formami kultury. Jednocześnie w coraz większym stopniu turystyka typu kulturowego łączy w sobie cele i motywy kultury powszechnej ze specyfiką turystyki kulturowej.
Do wyróżniających cech takiej turystyki można zaliczyć między innymi zawartość w programie wyjazdu treści kulturowych. Program kulturowy przeważa w ramach takich wyjazdów. Po drugie znaczenie ma również to, jaki jest główny cel turysty. Jeśli jest to zapoznanie się z kulturą w miejscu, w którym spędza wakacje wówczas można mówić o turystyce kulturowej.

Jak wyglądają wyjazdy turystyczne?

Dość szerokie pojęcie turystyki kulturowej sprawia, że bardzo różne formy wyjazdów są z nią związane. Do takich można zaliczyć choćby podróż, która ma na celu zapoznanie się z obiektami kulturowymi, jak galerie, muzea, w których znajdują się dzieła sztuki. Wyjazdy w celach spędzenia czasu na festiwalach, koncertach lub wystawach również powiązane jest bezpośrednio z turystyką kulturową. Jednak do takich form wyjazdów zaliczane są również wyjazdy w miejsca kulturowych spotkań religijnych. Trzeba również brać pod uwagę, że dla wielu turystów znaczenie ma edukacyjny walor wybranej podróży. Podczas takich wyjazdów można zapoznawać się między innymi z aspektami kulturowymi, choćby konkretnych krajów czy miejscowości. Edukacyjna tu rustyka jest z tego powodu bardzo często traktowana jako element turystyki kulturowej.
Wyjazdy związane z turystyką kulturową mogą mieć zarówno charakter zorganizowany, jak i też mogą opierać się na samodzielnie przygotowanym wyjeździe. Korzystać można z wyjazdów grupowych jak też realizowanych indywidualnie. W tym względzie wiele zależy od tego, jakie cele stawia przed sobą turysta. Wyjazdy zorganizowane mają najczęściej już z góry ustalony program, który pozwala na zapoznanie się z konkretnymi obiektami czy miejscami kulturowymi. Natomiast indywidualne wyjazdy pozwalają na znacznie bardziej dowolne kształtowanie sposobu spędzania wolnego czasu. W ten sposób istnieje również możliwość połączenia takiego wyjazdu z innymi formami spędzania wolnego czasu. Nie ma większych problemów, aby turystyka kulturowa łączyła się z rekreacją czy wypoczynkiem.

Jak długo boli noga po endoprotezie biodra?

Redakcja nicesport.pl

Miłośnicy aktywnego trybu życia, którzy chcą dzielić się na co dzień swoją wiedzą dotyczącą każdej dziedziny życia! Inspiruj się, zdobywaj nowe informacje i rozwijaj swoje zainteresowania razem z nami!

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Czym tak właściwie jest temperament?
Czym jest Deja Vu? Wyjaśnienie
Kim jest narcyz i jakie ma cechy charakteru?

Jesteś zainteresowany reklamą?